جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

انبار دار

انبارداری   وظایف انباردار   مدیریت کنترل امور ورود و خروج، ثبت و نگهداری موجودی انبار -صورت بردای از موجودی انبار و اطلاع کسری های کالا به مدیر انبار رسیدگی به موجودی انبار و آگاه کردن کارپردازان برای تجدید سفارش انجام امور انبار گردانی و ارائه گزارشات فصلی     مهارتهای انبار دار: تسلط به […]