دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولیعصر ، بالاتر از نیایش ، خیابان سعیدی ، پلاک 96، واحد 9

تلفن  : 9-0426 65 22

ایمیل بخش فروش : Info@irdgco.com

ایمیل بخش خدمات : Service@irdgco.com

ارتباط با مدیریت : ایمیل: Manager@irdgco.com

موبایل : 0728 171 0912 

موبایل : 7742 130 0912

موبایل :8659 114 0912

 

 

 

نمایشگاه : تهران ،  بزرگراه 65 متری فتح ،  خیابان فتح 29،  پلاک1

فکس : 3095 80 66 (021)

تلفن : 3100 80 66 (021)