مهندس تاسیسات برقی

مهندس تاسیسات برقی

 

وظایف:

 • نصب و راه اندازی تاسیسات برقی

 • آشنایی با اصول الکترونیک و برق صنعتی

 • برنامه ریزی و نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی در تأسیسات و تجهیزات

 • تنظیم و تائید صورتجلسات و گزارشات مربوطه

 • روحیه کار گروهی

مهارت ها:

 • دانش کافی در مورد الکترونیک

 • مهارت در ریاضیات و کاربرد اعداد

 • روابط اجتماعی بالا

 •  دارای قدرت تمرکز

 • توانایی مدیریت کارهای همزمان

 • دقت در انجام وظایف

 • پویا و فعال در یادگیری مهارتهای جدید

 

                        توجه: شرکت سهند ژنراتور ایرانیان همچنین از علاقه مندان در حوزه تأسیسات برقی کارآموز می پذیرد.