جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

مهندس تاسیسات برقی

مهندس تاسیسات برقی   وظایف: نصب و راه اندازی تاسیسات برقی آشنایی با اصول الکترونیک و برق صنعتی برنامه ریزی و نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی در تأسیسات و تجهیزات تنظیم و تائید صورتجلسات و گزارشات مربوطه روحیه کار گروهی مهارت ها: دانش کافی در مورد الکترونیک مهارت در ریاضیات و کاربرد اعداد روابط اجتماعی […]